Partneri

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

pôsobí na Veľkolélskom ostrove od roku 2006 a realizuje tu opatrenia za účelom ochrany prírody a podieľa sa na príprave programu environmentálnej výchovy.
www.broz.sk

Jazdecký klub Zlatý Hucul

sa zaoberá chovom huculských koní na 
Veľkolélskom ostrove od roku 2010. Okrem toho sa združenie venuje aj 
výukovému jazdeniu na koni a agroturistike.
www.zlatyhucul.sk

Maďarské združenie Pisztráng Kör

pôsobí v oblasti Malého Žitného 
ostrova (Szigetköz; medzi Dunajom a Mošonským Dunajom), kde ponúka 
široký výber ekoturistických aktivít a venuje sa environmentálnej výchove.
www.pisztrangkor.hu