Novinky

Otvorenie výstavy "Okná do prírody"

Dňa 10.10. 2018 sme v priestoroch zrekonštruovaniej sýpky otvorili výstavu o miznúcich krásach krajiny dunajských luhov. Výstava približuje návštevníkom všetkých vekových skupín ohrozenú prírodu dunajských lužných biotopov (dunajských ramien, zaplavovaných lúk, štrkových lavíc, lužných lesov, mokradí a slanísk), ktorú sa Bratislavské regionálne ochranárske združenie už viac ako 20 rokov úspešne snaží oživovať. Pomocou interaktívnych prvkov, ktoré Vám umožnia zapojiť skoro všetky ľudské zmysly (zrak, sluch, čuch, hmat) objavíte kúzlo málo známych, ale na biodiverzitu výnimočne bohatých dunajských luhov. 

Expozícia výstavy je stála a je možné si ju pozrieť celoročne (po telefonickom dohovore s pracovníkmi BROZ tel. 0948 104 665).


 

Otvorenie kempingu vo Veľkom Léli

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) dnes symbolicky otvára kempingové zariadenie vo Veľkom Léli - Zlatná na Ostrove. Kemping a príslušná infraštruktúra - sociálne zariadenia, sprchy a kuchynka, boli vybudované s prispením grantového programu Dunajského fondu, v rámci projektu "Bližšie k Dunaju - kemping Veľký Lél " .

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja. Cieľom Dunajského fondu je hľadať cesty, ako umožniť ľuďom bližší a pohodlnejší kontakt s riekou a vytvárať podmienky na prirodzený, plynulý a príjemný pohyb pozdĺž rieky.

Kapacita oploteného areálu kempingu je približne 100 (ľudí) – 50 stanov.

"Je to prvé zariadenie takéhoto typu na celom toku Dunaja a preto dúfame, že bude dostatočne využívané", Tomáš Kušík, predseda BROZ. Podmienky na jeho využitie sú už v danej lokalite aktuálne vytvorené a o ubytovacie zariadenie tohto typu je v lone dunajskej prírody veľký záujem.

Kemping sa totiž nachádza v blízkosti Veľkolélskeho ostrova. Je to súčasť Chránenej krajinnej oblasti a Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy. Za posledných 10 rokov sa ochranári zasadili o výrazné zlepšenie stavu tohto vzácneho územia. Revitalizáciou Veľkolélskeho ramena - jeho znovunapojením na hlavný tok Dunaja, BROZ sa rameno sprietočnilo a ožilo prúdiacou vodou.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie má ostrov dlhodobo v správe a prepája tu ochranu prírody s tradičnou pastvou hospodárskych zvierat a tradičným hospodárením v krajine.

Na kvitnúcich lúkach ostrova sa pasú stáda kráv a koní. Každoročne sa tu organizujú detské jazdecké tábory a už tradičné preteky - Konský deň, ktorý sa tento rok koná v sobotu 1.júla 2017.

Už v súčasnosti teda Veľkolélsky ostrov slúži aj na propagáciu ochrany prírody Podunajska a na toto územie cestuje množstvo turistov, táborov a  škôl.

"Až do postavenia kempingu sme nedisponovali dostatočnou infraštruktúru na to aby sme tento prílev spracovali a poskytli im možnosti celodenného i viacdenného pobytu v tomto hodnotnom území a tým aj bližší a kvalitnejší kontakt s riekou. Realizáciou tohto projektu sa takéto kapacity podarilo vytvoriť a vďaka nim vieme zabezpečiť kvalitné viacdňové pobyty a exkurzie v danom území, ktoré nepochybne treba na dostatočný impakt a spracovanie vnemov, ktoré toto čarovné miesto v lone podunajskej prírody ponúka", Tomáš Kušík, predseda BROZ.

Súčasťou ostrova je náučný chodník s infopanelmi - trasu je možné prejsť pešo, na loďke, na bicykli. V lokalite je možné člnkovanie, rybárčenie, birdwatching. Je možné pozorovať vodné živočíchy, vtáctvo, okúpať sa v Dunaji. Dominantami ostrova sú majestátne 300-400 ročné duby.

Podujatie otvorenia kempingu je súčasťou podujatí Slnovratu na Dunaji, ktoré prináša verejnosti Dunajský fond. Všetky tieto podujatia súvisia s riekou Dunaj a propagujú trávenie voľného času na rieke.

http://www.dunajskyfond.sk/ 

Telefonický kontakt: 0948 104 665